Tahvil

  Ülke hazineleri ya da ülkede mal ve hizmet üreten anonim şirketler, kamu kuruluşları veya devlet tarafından bütçe finansmanı ihtiyacının giderilmesi amacıyla ihraç edilen, vadesi bir yıldan fazla olan borçlanma senetleridir.

  Tahvillerin satılmasındaki esas amaç; daha ucuz finansman sağlanmasıdır. Tahvili satın alan kişi fon sağlayıcı rolündedir.

  Bu rol herhangi bir şirket ortaklığını göstermez.

  Tahvili satın almış olan kişinin sahip olduğu tek hak; ödediği anaparayı faizi ile birlikte geri alma hakkıdır.

  Bono ve tahvillerin sınıflandırılması, ihracı yapan gerçek veya tüzel kişiye göre yapılabilmektedir:

  Hazine Müsteşarlığı tarafından ihracı yapılan tahviller devlet tahvili olarak adlandırılırken, bonolar hazine bonosu olarak adlandırılmaktadır.

  Anonim şirketler tarafından çıkarılan borçlanma senetleri ise özel sektör tahvilleri olarak sınıflandırılmaktadır.

  Para cinsine göre ihracı yapan ülkenin veya kuruluşun kendi ulusal para birimi dışındaki bir para birimi üzerinden bir banka ya da konsorsiyum aracılığı ile ihraç edilen tahvillere eurotahvil veya daha yaygın adıyla eurobond denmektedir.