Talep

  belirli bir sürede bir mala ve bu malın değişik fiyatlarına karşı bir tüketicinin satın almak istediği mal miktarıdır.

  Genel anlamda talep; insan ihtiyaçlarını tatmin etmek amacıyla mallara karşı duydukları satın alma arzusudur.

  Ancak her satın alma arzusunun talep sayılabilmesi için tüketicilerin satın alma gücünün de bulunması gerekmektedir.

  Aksi takdirde yeterli satın alma gücü olmayan tüketici o malı ne kadar arzu etse de fiilen onu talep edemez.

  Fiyat düşükçe mal miktarı artmakta, fiyat yükseldikçe talep edilen mal miktarı azalmaktadır.

  Yani fiyat ile talep arasında negatif bir ilişki söz konusudur. Buna talep kanunu denilmektedir.

  Talep kanunu bir malın satın alınmak istenen miktarı ile fiyatı arasındaki ters yönlü ilişkiyi ifade etmektedir.