Tarla

  En genel anlamıyla tarla; tarıma elverişli, sınırları belli olan ve belirli bir alanı bulunan toprak parçasıdır. Üzerlerinde genellikle tarım yoluyla bitkisel ürünler üretilerek üretim yapılır.

  Maddi kazanç amacıyla kullanılan bu toprak parçalarının sınırları tarla sahipleri arasında veya belediyelerin gerekli organları tarafından belirlenir.

  Tarla ile arsa arasındaki fark nedir?

  İmarsız olan bir toprağa “tarla” denir. İmarı varsa o zaman arsa olarak tanımlanır.

  Tarla alırken neler dikkat etmek gerekir?

  Yatırım yapacağınız yer Tarla vasfında ise öncelikle imarın açılması öngörülen yerleri tercih etmek gerekir. 

  Ayrıca tarlanın kadastro yola cephesinin bulunması her zaman avantaj teşkil eder. 

  Önemli konulardan biride aldığınız arazinin su havzasında olup olmamasına dikkat etmek gerekir ki bu tür yerler mutlak koruma bandında olacağı için imara açılmayacak bölgelerdir.

  Ayrıca arazinin sit alanında olup olmadığı, orman arazisi içinde yani 2B tapulu olup olmadığı, hisseli parsel mi yoksa müstakil parsel mi olduğu da önemlidir.

  Müstakil tapulu gayrimenkullerin alınması yararlı olacaktır.

  En önemli konulardan biride alınacak tarla ile tapuda devri yapılacak yerin aynı yer olup olmadığını önceden tespit ettirmek gerekir. Bu işlem içinde arazinin bağlı olduğu Kadastro müdürlüğüne müracaat edip yer tespiti yaptırmak gerekir.