Taylor Kuralı

    Taylor kuralı, Amerikalı iktisatçı John Taylor tarafından geliştirilmiş, merkez bankalarının politika faizlerini gerçekleşen ve hedeflenen enflasyon ile gerçekleşen ve potansiyel çıktı düzeyi arasındaki fark ile aynı yönde değiştirmesini öngören bir kuraldır.

    i t = πt + rt * + az (πt ― πt * )+ ay (yt ― y)

    Yukarıdaki eşitlikte it politika faizini, πt ise enflasyon oranını, rt * hedeflenen denge reel faiz oranını, πt * hedeflenen enflasyonu, yt gerçekleşen GSYİH’yi, y ise potansiyel GSYİH’yi göstermektedir.

    Günümüzde merkez bankaları para politikasını Taylor kuralına göre şekillendirmemekte, bu kuralı sadece bir yol gösterici olarak kullanmaktadır.

    Amerikalı iktisatçı John Taylor tarafından geliştirilmiş olan Taylor kuralına göre merkez bankalarının kısa dönem borç verme faiz oranlarını, gerçekleşen ve potansiyel GSYH arasındaki fark ile gerçekleşen ve hedeflenen enflasyon oranı arasındaki sapmalarla aynı yönde değiştirmesi gerekiyor.