Ters Repo

    Ters Repo İşlemi (Reverse Repurchase Agreement) : Ters repo işlemleri, genellikle piyasada geçici likidite fazlasnın olduğu durumlarda merkez bankası tarafından fazla likiditenin çekilmesi amacıyla yapılır.

    Merkez bankası portföyündeki kıymetleri açık piyasa işlemleri yapmaya yetkili kuruluşlara (işlem sırasında belirlenen fiyat üzerinden) ileri bir tarihte geri almak taahhüdüyle satar.

    Geri alım fiyatı da satış işleminin yapıldığı tarihte belirlenir.

    İşleme taraf kuruluş da işlem vadesinde ters repo işlemine konu kıymeti merkez bankasına satmayı taahhüt eder.

    Merkez Bankası açısından ters repo işlemi açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasadan işlem vadesi süresince, verilen kıymetler karşılığında geçici olarak likidite çekilmesini ifade etmektedir.