Tevkifat

  Tevkifat, basit tabiri ile para konusunda kesinti anlamına gelmektedir. Kısacası vergiler üzerinde kesinti ve bölüşme yapma manasına gelmektedir.

  Tevkifat, vergi bakımından, vergiler üzerinde bölüşme ya da kesinti yapma anlamına gelir. Normal ya da irsaliyeli faturadan hiçbir farkı olmayan tevkifatlı faturayı diğerlerinden ayıran en önemli özellik ise, faturaya işlenen verginin alıcı ve satıcı arasında bölüştürülerek iki taraftan da vergi alınıyor olmasıdır.

  Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde yer alan gelir çeşitlerinden, aynı yasada içinde yer alan kesintiler gelir vergisi tevkifatı olarak adlandırılıyor.

  Tevkifat Uygulanabilecek İşlemler Neler?

  Her ürün ya da hizmetin satışında tevkifat uygulanmaz. Gelir vergisi yasasının 94. maddesi gereğince sayılan gelir türleri için tevkifat yapılabilir. Tevkifat yapılabilecek başlıca işlemler ise;

  Çevre, bahçe, temizlik hizmetleri,

  Bakım, onarım hizmetleri,

  Bazı yapım işleri ve bunlarla ilgili mimarlık ve mühendislik hizmetleri,

  Yemek servisi hizmetleri,

  Danışmanlık, yapı ve denetim hizmetleri,

  Tevkifat sözcüğü, TDK sözlüğüne göre, “para konusundaki kesintiler” olarak tanımlanır.

  Vergi açısından bakıldığı zaman ise, tevkifat kelimesi kesinti yapma ve bölüşme işlemlerini açıklamak için kullanılır.

  Bu vergi türünde devlet, alacağı katma değer vergisini (KDV) sadece satıcıdan almaz, onun yerine alınacak olan vergi alıcı ve satıcı arasında bölüştürür.

  Bu sayede ödemenin daha düzgün ve düzenli olması sağlanır. İki çeşit tevkifat türü vardır. Bunlardan birisi, gelir vergisi tevkifatı, diğeri de KDV tevkifatıdır.