Toplumsal Düzen Kuralları

    Toplum yaşamında düzeni ve güvenliği sağlamaya yarayan çeşitli kurallar bulunur.

    Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmekle yükümlü oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten bu kuralların tamamına “toplumsal düzen kuralları” denir.

    Bu kurallar, insanların uymakla yükümlü oldukları emir ve yasakları ifade eder