Trend

  Trend : Günümüzde  ”tamlayan” olarak karşımıza çıkan trend kelimesi, gündemi meşgul eden herhangi bir konudan tutunda, gelecekteki konular ve olaylar hakkında tahminlere kadar bir çok kullanım alanını anlatmak için kullanılır.

  Ekonomide Trend, Fiyatların gidiş yönü eğilimine denir.

  Belli bir zaman aralığında, fiyatların kademeli olarak yükselmesi durumda yukarı trend, düşmesi durumunda ise aşağı trend içinde olduğu gözlemlenir.

  Dow teorisi piyasa eğilimlerini 3 ana kategoride toplamıştır. Birincil trend (ana trend), ikincil trend ve üçüncü (küçük trend) trendler.

  Dow’a göre ana trendler daha önemlidir ve bir yıldan bir kaç yıla uzayacak bir süre için gözlenir.

  İkincil trendler ise ana trende karşı yönde gelişir ve üç haftadan üç aya kadar sürebilir. İkincil trendler genelde piyasada ana trendin 1/3’ü ile 2/3’ü arasında bir düzeltme hareketi gerçekleşmesine neden olur.

  Küçük trendler ise 3 haftadan az zaman diliminde devam eder.