Tüketici Fiyat Endeksi

  TÜFE tipik bir tüketicinin satın aldığı belirli bir ürün ve hizmet grubunun fiyatlarındaki ortalama değişimleri gösteren bir ölçüttür.

  Yıllık enflasyon değerindeki değişimi ölçmek için kullanılır. TÜFE, İstatistik bilimindeki indeks sayılar ile hesaplanır. Belli bir yıl seçilir ve bu yıl temel yıl kabul edilir.

  Makro ekonomik göstergelerin başında gelir. Tüketici hizmet ve malları üzerindeki fiyat değişikliklerini gösterir. Yaşam endeksi olarak da adlandırılabilir çünkü tüketicilerin alım gücünü doğrudan etkiler.

  Makro ekonomik bir gösterge olan tüfe enflasyon ve deflasyonla doğrudan ilintilidir.

  Türkiye’de Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanır ve ve özellikle kısa vadede yaşanan çıkışlar enflasyonun artacağına işaret ederken, tüfe düşüşleri ise deflasyon olacağına dair bir gösterge olarak kabul edilmektedir.

  Şehirlerde yaşayan tipik bir tüketicinin satın aldığı belirli bir ürün ve hizmet grubunun (sabit bir mal ve hizmet sepetinin) fiyatlarındaki ortalama değişimleri gösteren bir ölçüttür. Bu nedenle tipik bir hane halkının yaşam maliyetinin göstergesi olarak kullanılır.

  İstatistik bilimindeki indeks sayılar ile hesaplanır. Belli bir yıl seçilir ve bu yıl temel (baz) yıl kabul edilir. Endeks (baz yıl) değeri 100’dür. Cari (ölçülen) yıldaki sepet maliyeti endeks (baz) yılındaki sepet maliyeti ile karşılaştırılır.

  Halen 2003 temel yıllı olarak hesaplanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), hanehalklarının tüketimine yönelik mal ve hizmet fiyatlarının zaman içindeki değişimini ölçmektedir.

  Bu amaçla, hanehalklarının, yabancı ziyaretçilerin ve kurumsal nüfusun yurtiçinde yaptığı tüm nihai parasal tüketim harcamaları dikkate alınmaktadır.