Tüketim

    Tüketim; üretilen mal ve hizmetlerin; gereksinim ve isteklerini karşılamaları amacıyla insanlar tarafından kullanılmasıdır.

    Keynesçi ekonomide tüketim, bireysel tüketim harcaması demektir ve tüketim fonksiyonu ile gösterilir.

    Tüketim fonksiyonunun en önemli kısmı marjinal tüketim eğilimidir.

    MPC(Marjinal Tüketim Eğilimi) elde edilen her yeni gelirin yüzde kaçının tüketim harcamaları için değerlendirildiğini gösterir.