Ülke Risk Primi

  CDS kredi riskini gösterir. Yüksek olması riskin yüksek olduğu anlamına gelir. Ülkelerin CDS değerleri ülkelerin risk değerlerini göstermektedir.

  Credit Default Swap kısa ismiyle CDS, sabit getirili bir menkul kıymete ait kredi riskini bir ve daha fazla tarafa transfer etmeye yarayan bir takas anlaşmasıdır. Kredi riskinin devredilmesi denilebilir.

  CDS NEDİR?

  CDS satın alan taraf ilgili sabit getirili menkul kıymetin vadesine kadar CDS’i satan tarafa ödeme yapar. CDS’i satan taraf ise ilgili sabit getirili menkul kıymeti ihraç edenin temerrüde düşmesi veya ödemelerin kısmen ya da hiç yapılmaması durumunda, sabit getirili menkul kıymeti satın alan tarafa ilgili sabit getirili menkul kıymet için ödenen miktar ve kupon faizleri kadar ödeme yapmayı taahhüt eder. Yani satın aldığınız bir tahvilin, kupon faizlerinin düzgün ödenmesi ve vadesinde de tahvilin ödenmesi için ödediğiniz bir tür sigorta primi gibi düşünülebilir.

  CDS en kısa tanımıyla; bir ülkenin hazinesinin veya şirketinin ihraç ettiği borçlanma senetlerini vadesi geldiğinde ödememesi riskine karşılık, yatırımcının satın aldığı bir sigortadır. Bu sigorta için ödenen para ise CDS primidir.

  1995 yılında JP Morgan Chase tarafından geliştirilen kredi temerrüt takası, yükselen piyasa ekonomileri için ülke risk priminin önemli bir ölçütü olarak kabul edilmiştir. CDS kontratları, 10 milyon ila 20 milyon dolar büyüklüğündedirler. Genellikle 5 yıl vadelidirler ve bu 10 yıla kadar çıkabilmektedir. CDS alıcısı, prim ödemelerini çeyrek dönemlere göre yapmaktadır.

  Bir ülkede yaşanan ekonomik ve finansal göstergelerin bozulmasıyla ve politik bir istikrarsızlığın söz konusu olmasıyla CDS primlerinde yükseliş gözlenecektir. Risk primlerinin artmasıyla uluslararası yatırımcıların hem tahvil ve bono hem de hisse senedi piyasalarından çıkış eğilimi gösterdikleri bilinmektedir. Buna bağlı olarak da piyasalarda likidite problemleri artmaktadır.

  Ülkeler bazında hesaplanan CDS, her 100 baz puan için yüzde 1 oranında maliyete karşılık gelmektedir.

  Eş Anlamlılar
  Credit Default Swap, Kredi Temerrüt Takası