Uluslararası Para Fonu

  Türkiye’nin 11 Mart 1947’de üye olduğu IMF’de, Merkez Bankasının aktif görevleri bulunmaktadır.

  Banka, IMF içerisinde, Hükûmetin haznedarı sıfatı ile şu alandaki faaliyetleri yürütmektedir

  • Sermaye payı,
  • Üyelik aidatı,
  • Katılım payı ve kredi kullanımından doğan anapara,
  • Faiz geri ödemelerinden oluşan operasyonel faaliyetler.

  Merkez Bankası; ayrıca IMF tarafından çeşitli konularda yayınlanan çalışmalara, 4’üncü madde kapsamında görüş ve değerlendirmeleri ile katkı sağlar.

  Uluslararası Para Fonu veya IMF (International Monetary Fund), global finansal istikrarı sağlamak, uluslararası ticareti kolaylaştırmak, istihdam artışı, sürüdürülebilir ekonomik büyüme ve yoksulluğun azaltılmasını desteklemek amaçlarına yönelik çalışmalar yürüten ve 189 üye ülkeden oluşan, uluslararası bir örgüttür.

  Uluslararası Para Fonu IMF’nin Görevleri

  Temel kuruluş amacı ve görevi uluslararası para sisteminin istikrarını sağlamak olan Uluslararası Para Fonu, bu doğrultuda;

  • Uluslararası para sistemini ve 189 üye ülkenin ekonomik ve finansal politikalarını yakından izleyerek, global ve ülke bazında ekonomik ve finansal istikrarı tehdit eden risklere işaret ederek yapılması gereken düzeltmeler konusunda tavsiyelerde bulunur.
  • Cari açık konusunda ciddi problemler yaşayan üye ülkelere, yapısal problemlerin çözülmesi konusunda destek verir,
  • Üye ülkelerin ekonomilerinin güçlenmesi, istihdam yaratılması, istikrarlı ekonomik büyüme sağlanması konusunda destek verir.

  Uluslararası Para Fonu IMF’nin Amaçları

  Uluslararası Para Fonu’nun temel amacı döviz kurları ve uluslararası ödeme sistemlerinden oluşan uluslararası para sisteminin istikrarlı ve sorunsuz olarak çalışmasıdır. Görevlerinin kapsamı 2012 yılında güncellenen IMF, global ekonomik istikrarı etkileyen tüm makroekonomik sorunlarla ve finans sektöründe yaşanan sorunlarını da izlemeye almıştır.