Üretim

  Üretim; sonsuz olan insan ihtiyaçlarını karşılamak için kıt mal ve hizmetlerin miktarını ya da faydalarını artırmaya yönelik çabalar olarak tanımlanabilir.

  Bu sebeple üretim, imalat kavramından ayrılır; zira imalat, üretimden farklı olarak sadece bir malın sayısını ya da faydasını arttırma çabasıdır.

  Ayrıca üretim, mal veya hizmet üreten bir işletmenin üç temel faaliyetlerinden birisidir.

  Üretim Nedir?

  Üretim, insanların ihtiyaçlarını karşılamak için yeni ürünler ortaya koyması olarak tanımlanabilir. Üretimin durması ise hayatın daha kötüye gitmesine neden olabilir. Bu yüzden üretim sürekli olmalıdır ve durmamalıdır.

  Üretimi imalat ile karıştırmamak gerekir. Çünkü imalat sadece bir malı ele alarak devamını sağlamaya çalışır. Ancak, üretim geneldir ve yaygın olarak kullanılır. Üretim, doğanın tüm kaynaklarını kullanmaya çalışır. Bu kaynaklar ile üretim sürekli olarak devam eder.