Yatırım

  Yatırım, birikimlerin gelir sağlamak amacıyla kalıcı biçimde kullanılması demektir. Tüketimden farkı ise kaynak ya da değerin işlem sonunda tükenmemesidir. Bireyler elde ettikleri gelirden sonra yaşamlarını sürdürebilmek için gelirlerinin belli bir kısmını tüketirler. Tüketilen kısımdan arta kalan kısım ise tasarruf olarak adlandırılmaktadır. Çoğu birey ise tasarruflarını “yatırım” ile değerlendirmek ister.

  Gelir – Tüketim = Tasarruf  – Yatırım

  Tasarruflarını Yatırım yaparak değerlendirmek isteyen bireyler için iki seçenek mevcuttur.
  1- Sermaye Yatırımları
  2- Finansal Yatırımlar

  Gelirinizin tamamını tüketmeyerek gelirinizden tasarruf edebiliyorsanız biz buna yatırım diyoruz. Gelirlerinizden arta kalan kısımla yaptığınız her tasarruf yatırım demektir.

  Daha basitçe bir yaklaşımla tasarruf = yatırım çıkarımını yapabiliriz. Hisse senedi alım satımı, döviz ticareti, yatırım fonları alımı ve emlak alımı gibi birçok şekilde yatırım yapmak mümkündür. Yatırımların gerçekleştirilebilmesi için tasarrufunuzun olması yeterlidir.