Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi

  Üretici Fiyatı Endeksi ya da kısaltması (ÜFE), Belirli bir referans döneminde ülke ekonomisinde üretimi yapılan ve yurt içine satışa konu olan ürünlerin, üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak fiyat değişikliklerini ölçen fiyat endeksidir.

  Aylık ya da yıllık enflasyon rakamının belirlenmesinde kullanılır.

  Diğer göstergelerle karşılaştırılabilir ve Avrupa Birliği normları ile tam uyumlu endeksler oluşturmak amacıyla, tarım sektörü hariç olmak üzere sadece sanayi kapsamında NACE Rev.2 sınıflamasına uygun olan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) üretilmiştir.

  Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Nedir

  Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ ÜFE), belirli bir referans döneminde ülke ekonomisinde üretimi yapılan ve yurt içine satışa konu olan ürünlerin üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak fiyat değişimlerini ölçen fiyat endeksidir.

  Zincirleme Laspeyres fiyat endeksi formülü kullanılarak ürün fiyatlarındaki değişim hesaplanır:

  • Pn= Cari yılda ürünün fiyatı
  • Po= Baz alınan yılda ürünün fiyatı
  • Qo= Baz alınan yılda ürün miktarı

  TÜİK Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verilerini her ayın 3’ünde veya izleyen iş günü saat 10.00’ da haber bülteniyle kamuoyuna duyurmaktadır.

  Ürün fiyatları her ayın 5’i, 15’i ve 25’inde tespit edilir.