Ziraat Hayat ve Emeklilik

  Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş., 11 Mayıs 2009 tarihinde kurulmuştur. Kuruluş işlemlerini takiben yapılan çalışmalar ve T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı nezdinde gerçekleştirilen başvuru neticesinde

  31.12.2009 tarihinde, Hayat, Kaza (Ferdi Kaza), Evlilik ve Doğum, Sermaye İtfa Sigortaları ile Yatırım Fonlu Sigorta branşlarında Faaliyet Ruhsatlarını alarak, 01 Ocak 2010 tarihinden itibaren Hayat Sigorta işlemleri başta olmak üzere sigortacılık faaliyetine başlamıştır.

  Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş., Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamında gerçekleştirdiği detaylı çalışmalar neticesinde, 24 Ocak 2011 tarihinde Bireysel Emeklilik Branşında da faaliyette bulunmak üzere Hazine Müsteşarlığı’ndan ruhsat almıştır.

  Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.

  • Ziraat Bankası’nın sahip olduğu Türkiye’nin her köşesine yayılmış olan şube ağının gücü,
  • Türkiye’nin en büyük bankacılık aktiflerine sahip olmanın getireceği güçlü sermaye yapısı,
  • “Ziraat” markasının güven duygusu ile ,

  Bireysel ve kurumsal müşterilerin Hayat, Ferdi Kaza ve Bireysel Emeklilik branşlarında her türlü Sigorta ve Bireysel Emeklilik ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir.