Zorunlu Deprem Sigortası

  Zorunlu Deprem Sigortası, meskenleri kapsayan bir sigorta ürünüdür. Amacı, depremin meskenlerde sebep verebileceği maddi hasarlara karşı teminat sağlamak olarak özetlenebilir.

  Söz konusu maddi hasarlara deprem sonucu yaşanabilecek yangın, tsunami, infilak ve yer kayması gibi durumlarda doğrudan oluşan maddi hasarların, poliçe limitleri kapsamında nakit olarak karşılanması da kapsamı dahilindedir.

  Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sunulan bu sigorta türü zorunludur.

  Zorunlu Deprem Sigortası’nın poliçe üretimi yetkili sigorta firmaları ve acenteleri tarafından yapılır.

  Zorunlu Deprem Sigortası Teminat Kapsamı

  DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar.

  Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır.

  Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı ayrı teminat kapsamındadır

  • Temeller
  • Ana duvarlar
  • Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar
  • Bahçe duvarları
  • İstinat duvarları
  • Tavan ve tabanlar
  • Merdivenler
  • Asansörler
  • Sahanlıklar
  • Koridorlar
  • Çatılar
  • Bacalar
  • Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri